29 september 2023

Geen Steemer Appelsap

We hebben als dorpstuin helaas moeten besluiten dit jaar geen appelsap actie te houden. Het is ons het afgelopen jaar niet gelukt om alle appelsap te verkopen. Dit betekent voor de dorpstuin dat er geld bij moet. Het idee is altijd geweest om van de appels, die anders vaak op de grond blijven lig-gen, appelsap te maken en deze deels terug te geven aan de gever en de rest van het unieke Steemer streekproduct beschikbaar te stellen voor het dorp zonder winst oogmerk.
Hiervoor moet wel elk jaar de sap worden verkocht om de kosten er weer uit te krijgen.
We zijn in 2012 begonnen met de actie “Steemer Appelsap” en hebben het 4 jaar met veel plezier gedaan. Afgelopen jaar hebben we ook Steemer appelstroop laten maken wat een groot succes was.
Als er wel behoefte is om appelsap of appelstroop te laten maken voor eigen gebruik laat het ons weten. We zijn wel bereid om in gezamenlijkheid dit te organiseren als de kostprijs voor het maken door de appelboombezitters zelf wordt gedragen. Heb je vragen of wil je voor eigen gebruik appelsap of stroop laten maken? Neem contact op met Trix Leegte, trix.leegte@hetnet.nl of 06 30 29 64 30, een briefje in de bus mag ook: Triezenbergstraat 8.

Zorgbuurderij De Heemen,

Geef een reactie