23 februari 2024

Geld voor Wensambulance

0

Vandaag is de actie voor het goede doel van het Swaithoes en Goud Gewicht afgesloten. Een blije Jolanda de Jong van Wensambulance l SANN (Stichting Ambiance Noord-Nederland) keerde met €1828,- huiswaarts. Regina Datema van gewichtbeheersingspraktijk Goud Gewicht uit Loppersum en Karel Zuiderveld van het Swaithoes in Stedum zijn begin dit jaar in actie gekomen voor Wensambulance.
Ze hebben mensen ondersteund die de nodige pondjes kwijt wilden raken of hun conditie wilden verbeteren. Aan het begin van de actie werd ieders persoonlijke doel vastgelegd en een boete afgesproken als het doel niet zou worden gehaald. Tijdens de duur van de actie vonden de deelnemers vele persoonlijke sponsoren. Sponsoren die zouden uitbetalen als het individuele doel werd gehaald. Afgelopen zaterdag was de laatste meting. De meeste deelnemers zijn geslaagd in hun persoonlijke missie. Dat leverde via de sponsoring een mooi bedrag op. Tezamen met het geld dat in het Swaithoes binnenkomt via het uitlenen van boeken, DVD’s en oud Hollandse spelletjes kon in totaal € 1828,- worden overhandigd aan Jolanda de Jong. Ze was verrast dat de actie zoveel had opgebracht. Bevlogen vertelde ze dat met dit bedrag zeven ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting kunnen helpen om hun wens uit te voeren. Dat kan variëren van een bezoek aan de Efteling tot een ritje in de omgeving waar iemand heeft gewoond. De vrijwilligers van Wensambulance, vooral (ambulance)verpleegkundigen en ambulancechauffeurs, helpen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer om zo’n wens te vervullen en voegen zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toe.

, Swaithoes Stedum

Geef een reactie