26 mei 2024

Gemeente Eemsdelta draagt bij aan talentontwikkeling van kinderen tijdens lockdown

Het college van de gemeente Eemsdelta vindt dat kinderen die tijdens de lockdown gebruikmaken van noodvang op scholen en kinderopvang de gelegenheid moeten krijgen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het gaat hierbij om kinderen van ouders die tijdens de coronacrisis een cruciaal beroep uitoefenen én kinderen die door hun thuissituatie in een kwetsbare situatie zitten. Het college heeft daarom besloten de activiteiten die Stichting IVAK en Huis voor de Sport nu al aanbieden met een bedrag van € 13.000,- te ondersteunen.

Workshops en activiteiten
Kinderen die tijdens de lockdown opgevangen worden, ervaren het op school zijn minder plezierig als voorheen. Een groot deel van de klasgenoten is afwezig, er wordt digitaal les gegeven en er kan niet gegymd worden. Om het verblijf voor de kinderen wat prettiger te maken, organiseren Stichting IVAK en Huis voor de Sport Groningen workshops en andere activiteiten. Inmiddels gebeurt dit op elf scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Eemdelta.

Wethouder Meindert Joostens: ‘Omdat de lockdown verlengd is, vind ik het belangrijk dat ook de komende weken er nog workshops en activiteiten gehouden worden. Deze situatie vraagt veel van kinderen. We doen daarom graag mee met dit initiatief. Daarnaast is het ook een kans om kwetsbare kinderen die risico lopen op onderwijsachterstand breed te stimuleren.’

Cruciale beroepen
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool, kinderopvang of buitenschoolse opvang. Meer informatie hierover is te vinden op www.rijksoverheid.nl.