22 juli 2024

Gemeente Eemsdelta gaat eenmalige energietoeslag van € 800,- uitbetalen

De gemeente Eemsdelta wil de eenmalige energietoeslag van € 800,- aan huishoudens met een laag inkomen in de eerste helft van april uitbetalen. Het gaat om huishoudens waarvan de inkomenssituatie al bekend is bij de gemeente. Het college heeft besloten om vooruitlopend op het nog door de Tweede Kamer vast te stellen wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag, tot uitbetaling over te gaan. ‘De energieprijzen van gas en elektriciteit zijn sinds eind vorig jaar flink gestegen. Langer wachten op de uitvoeringsregeling van het Rijk is niet verantwoord’, aldus wethouder Hans Ronde.
Het Rijk wil huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum helpen met een extra tegemoetkoming van € 600,-. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde energietoeslag van € 200,-.

Voorkomen van betalingsachterstanden
Wethouder Hans Ronde: ‘We willen huishoudens in Eemsdelta die in een financieel kwetsbare situatie zitten snel duidelijkheid geven. Hun nood is hoog door de gestegen energieprijzen. Zij hebben moeite om hun energierekeningen te betalen. We moeten daarom als gemeente vaart maken met de uitbetaling van de eenmalige energietoeslag van € 800,- om te voorkomen dat deze huishoudens verder in de financiële problemen raken. Als gemeente werken we nog aan een aanvullende maatwerkregeling voor huishoudens met een laag inkomen die geen of onvoldoende compensatie krijgen via de Rijksregeling’.

Uitbetaling eenmalige energietoeslag
Huishoudens in Eemsdelta die een bijstandsuitkering hebben, krijgen de eenmalige energietoeslag van € 800,- in de eerste helft van april automatisch op hun rekening. Het indienen van een aanvraag is niet nodig, omdat hun inkomenssituatie bij de gemeente bekend is. Zij ontvangen in deze periode ook een brief. Zodra de gemeente de brieven heeft verzonden, dan vermelden wij dit op eemsdelta.nl/energietoeslag.

De gemeente heeft niet alle huishoudens in beeld met een inkomen dat niet meer is dan 110% van het voor hun geldende bijstandsniveau. Deze huishoudens kunnen de eenmalige energietoeslag vanaf maandag 28 maart tot en met 31 december 2022 aanvragen via een aanvraagformulier op eemsdelta.nl/energietoeslag.

Aanvullende gemeentelijke maatwerkregeling
Wethouder Ronde: ‘De Rijksregeling is niet voor alle situaties toereikend. Voor huishoudens die niet of onvoldoende worden gecompenseerd, komt de gemeente Eemsdelta met een maatwerkregeling. Het is nu nog niet bekend wanneer die regeling er is, hoe die eruit gaat zien en wie hiervoor in aanmerking komen.’
Zodra hier duidelijkheid over is, informeert de gemeente haar inwoners via onder andere de gemeentepagina en de website.

Vragen
Inwoners die vragen hebben kunnen contact opnemen met de gemeente via email energietoeslag@eemsdelta.nl of met het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 63 90 10.
Het Sociaal Plein is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 12.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op
eemsdelta.nl/energietoeslag.