16 juli 2024

Gemeente Eemsdelta kan hoogte grondwater nu makkelijk peilen

Op 4 november 2021 wordt het grondwatermeetnet in Eemsdelta opgeleverd. Dit meetnet zorgt ervoor dat het gemakkelijk is om de hoogte van grondwater te peilen.

Wethouder Pier Prins (Openbare Ruimte) “We hebben als gemeente de plicht om structurele overlast door hoge grondwaterstanden te voorkomen. Daarom willen we inzicht hebben in de deze waterstanden. Doordat we nu een grondwatermeetnet hebben, kunnen we de data op elk gewenst moment uitlezen. Deze gegevens dragen bij aan het achterhalen van de oorzaken van vochtproblemen”.

Wel aanspreekbaar, niet aansprakelijk
Te hoge grondwaterstanden kunnen zorgen voor vochtproblemen in gebouwen, schade aan gebouwen en gezondheidsklachten. Zeker als kelders, kruipruimten, vloeren en muren van een gebouw niet voldoende waterdicht zijn. De gemeente is aanspreekbaar, maar niet per definitie aansprakelijk, als het grondwater structureel te hoog staat. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor het voldoende damp- en waterdicht zijn van het gebouw.

Verzameling peilbuizen
Een grondwatermeetnet is een verzameling peilbuizen. Een peilbuis is een buis in de grond. In deze buis kan de grondwaterstand gemeten worden. Het grondwatermeetnet Eemsdelta bestaat uit 76 peilbuizen die verspreid over de gemeente in de woonkernen zijn geplaatst. De gegevens worden 24 uur per dag doorgegeven aan een online server.