29 november 2023

De activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum organiseert op 11 september, Open Monumentendag, een fietstocht door de gemeente Loppersum. Het bijzondere eraan is dat de tocht alle dorpen van de gemeente aandoet, en wordt gecombineerd met Kunstmonument en Open Monumentendag. Ook bijzonder is de bundeling van krachten van meerdere verenigingen van Dorpsbelangen in de gemeente, maar ook van de verschillende historische verenigingen, monumentencommissies en de VVV.

Het is een tocht van maximaal 65 km, welke als een klaverblad rondom Stedum uitgelegd wordt. Daardoor is de lus ook in drieën te delen, een westelijk deel vanuit Stedum, via Westerwijtwerd naar Middelstum en terug via Huizinge en Westeremden (23 km). Een tweede mogelijkheid is het midden van de gemeente vanuit Westeremden via Wirdum en over Garrelsweer terug naar Loppersum (31 km). De derde lus is  het oostelijk deel van de gemeente, vanuit Zeerijp, over ’t Zandt naar Oosterwijtwerd en terug naar Zeerijp (29 km). Niet alle dorpen zijn al benoemd, want er moeten natuurlijk ook verrassingen blijven. Bij de startplaatsen zijn de verschillende routebeschrijvingen verkrijgbaar, naast een stempelkaart voor de kinderen en de educatieve folder “Kijk een kerk”, ter beschikking gesteld door de Stichting Oude Groninger kerken. 
De lussen kunnen worden gevolgd vanuit de startplaatsen Stedum (voormalige brandweerkazerne naast de Bartholoméuskerk), Middelstum (VVV kantoor), Loppersum (VVV kantoor), Zeerijp (dorpshuis),’t Zandt (dorpshuis), Garrelsweer (dorpshuis), Wirdum (kerk), en Oosterwijtwerd (Mariakerk). De tocht kan naar believen worden uitgebreid of juist ingekort, omdat er diverse doorsteken mogelijk zijn. Voor kinderen is er een beloning, als ze minstens 4 dorpen hebben aangedaan. Er wordt rekening gehouden met de manifestatie Kunstmonument, de betreffende kunstcontainers zijn in de route aangegeven.
De initiatiefnemers vonden het een goed idee om iets met uitstraling van het Hogeland te doen en te stimuleren dat kinderen (en daarmee ook ouders) zich in hun omgeving gaan verdiepen. Dit idee wordt volop gesteund door Stichting Oude Groninger Kerken en door de RWE. Het bewegen en recreëren op deze wijze is natuurlijk ook al een goed streven, daarmee zijn fietsenthousiastelingen ook doelgroep. Prestatiefietsers zijn welkom om de 65 km zo op deze dag snel mogelijk te fietsen, mits men rekening houdt met de andere recreatieve fietsers. Het motto is: Iedereen op de Been! 
De lussen zijn als een knooppuntennetwerk uitgelegd naar de verschillende dorpen in de gemeente en de monumenten worden betrokken bij de fietsroute. Bijvoorbeeld controleposten in de monumentale kerken of de molens. Bij elke lus wordt rekening gehouden met kinderen, zodat ook voor hen het fietsen en het bezoeken van kunst en monumenten aantrekkelijk wordt gemaakt. Dit kan door een speelse opdracht te doen (Donjon Middelstum), iets avontuurlijks (toren beklimmen) of iets maken of proeven (ouderwets snoepgoed). Dit sluit goed aan bij het thema van de Open Monumentendag is De smaak van de negentiende eeuw.
Er is ook samenwerking gezocht met de organisatie van Kunstmonument; dit jaar worden in de weekenden van de maand september exposities gehouden in zeecontainers door de gehele gemeente Loppersum. Er zal aan enkele kunstenaars worden gevraagd een kunstwerk met kinderen te maken.
Gemeentefietstocht op 11 september
Startplaatsen: tussen 10 en 14 uur, binnen zijn voor 17 uur, om een beloning in ontvangst te nemen (minimaal 4 stempels)Oosterwijtwerd kerk, Stedum:Klokkenpad, Garrelsweer:dorpshuis; ’t Zandt:dorpshuis, Zeerijp:Bij Jacobus Loppersum:vvv, Middelstum:vvv, Wirdum:kerk
Stempelplaatsen:
Zijldijk:Stichting Kune, Garsthuizen/Startenhuizen:de Diken, Dijkumerweg, Huizinge:kerk, Eenum:kerk, , Westerwijtwerd:molen, Leermens:kerk, Toornwerd:container, Westeremden:Protestantse kerk (vroeger Gereformeerde kerk)

www.stedum.com

Geef een reactie