24 juli 2024

Gemeente Loppersum en Fivelingo onderhouden samen het groen

0
De gemeente Loppersum en werkvoorzieningsschap Fivelingo hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het groenonderhoud in Loppersum. De afgelopen jaren is het groenonderhoud in Loppersum uitgevoerd in een samenwerking tussen de gemeente Loppersum (opdrachtgever), het werkvoorzieningsschap Fivelingo (aannemer) en groenvoorziening A.J. Van der Werf (onderaannemer). 
Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat het groenonderhoud in Loppersum op orde is, maar ook dat medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening zijn doorgestroomd naar regulier werk. Het college van Loppersum heeft besloten de samenwerking met Fivelingo voor 2017 te continueren. Daartoe is dinsdag 20 december de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2017 ondertekend door wethouder Pier Prins en de directeur van Fivelingo Roelof Kuiper.
Samenwerking
Wethouder Prins: "De samenwerking heeft ertoe geleid dat het groenonderhoud op niveau is. Ik ben daar trots op. De partijen hebben afgelopen jaren goed werk verricht en daar gaan we in 2017 mee door. In de samenwerking houdt de gemeente de regie. Fivelingo levert de mensen en Van der Werf zorgt voor de planning en aansturing in het veld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Het is een samenwerking waarbij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de werkvoorziening zijn doorgestroomd naar regulier werk en waarmee al vroegtijdig is tegemoetgekomen aan de doelen van de Participatiewet en het Sociaal Akkoord."

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie