25 februari 2024

Gemeente Loppersum heeft nieuwe gemeentegids

0

De gemeente Loppersum verspreidt volgende week een nieuwe gemeentegids. Wethouder J.B. de Heer, de handelsverenigingen, de auteurs van het themakatern in de gids en de raadsleden ontvangen als eersten dit informatieboekje op dinsdagavond 27 september 2005 om 20.00 uur in de raadzaal aan de Raadhuisstraat 4 in Loppersum.

Naast de papieren uitgave verschijnt de digitale gemeentegids, die de wethouder vervolgens officieel zal openen.

Geheel herzien
De nieuwe gemeentegids is geheel herzien. Het boekje geeft informatie over het gemeentebestuur, de organisatie en over de gemeente zelf. In samenwerking met de bedrijvenverenigingen is een speciaal themakatern samengesteld waarin de gemeente wordt gepromoot als een gebied waarin je prima kunt wonen, werken en recre‘ren.


Digitale versie
Daarnaast is er een digitale gemeentegids die vanaf de website van de gemeente vanaf dinsdag 20.00 uur
 geraadpleegd kan worden. Hierin worden mutaties bijgehouden waardoor de gegevens actueel blijven. De gegevens zijn voorzien van kaartmateriaal waarop de gewenste locaties zijn aangegeven.


Huis-aan-huis
De nieuwe gemeentegids van de gemeente Loppersum wordt vanaf 3 oktober huis-aan-huis in de gemeente verspreid.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie