25 juli 2024

Gemeente Loppersum ondertekent convenant ‘Kinderen doen mee!’

0

Ruim honderd gemeenten, waaronder de gemeente Loppersum, hebben maandag 30 juni concrete afspraken gemaakt over extra ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen. 

In Nederland groeien rond 400.000 kinderen op in een gezin met een laag inkomen, wat kan leiden tot sociale uitsluiting van deze kinderen. De gemeenten willen kinderen uit arme gezinnen dezelfde kansen geven als kinderen uit rijke gezinnen. Het gaat daarbij om buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en algemene ontwikkeling.

Om deze ambitie te realiseren heeft Staatsecretaris Aboutaled met alle gemeenten afspraken gemaakt in het convenant ’Kinderen doen mee!’. De Staatssecretaris stelt extra geld beschikbaar, het is aan de gemeenten om de afspraken beleidsmatig ten uitvoer te brengen.

Staatssecretaris Aboutaleb en de wethouders zetten hun handtekening in Utrecht, in bijzijn van minister Rouvoet en staatssecretaris Dijksma. Ook de DEAL-gemeenten waren van de partij, namens gemeente Loppersum werd het convenant ondertekend door wethouder Corine T. Jansen. In het convenant stelt de gemeente dat financiële redenen geen belemmering mogen zijn voor kinderen om volwaardig mee te doen in de Lopster samenleving. 

Tevens spreekt de gemeente Loppersum af het aantal kinderen in arme gezinnen dat niet maatschappelijk participeert omdat er thuis geen geld voor is, met ten minste de helft terug te brengen. Zij zal dit doen in samenwerking met de ISD Noordoost, die ook al de uitvoering van het minimabeleid verzorgt voor de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie