29 mei 2024

Gemeente Loppersum ontvangt certificaat veilig werken

0

De medewerkers van de buitendienst van de gemeente Loppersum en hun leidinggevenden hebben de Certificering van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) volgens de nieuwste eisen behaald. Het certificaat wordt op donderdag 26 januari 2006 om 15.00 uur officieel uitgereikt aan de medewerkers van de buitendienst en Jan Boer, wethouder Beheer Openbare Ruimte. Dit gebeurt op de gemeentewerf, Pomonaweg 3 in Loppersum. Fokko van der Struik van T†V Nederland, zal het certificaat uitreiken. De certificering heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van Lammert Scheepstra, hoofd Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Loppersum met begeleiding van Frits Santing van Adviesbureau ABC Consultants.

Nut en noodzaak van het certificaat
De medewerkers van de buitendienst van de gemeente Loppersum zijn dagelijks met diverse machines en werktuigen in weer en wind voor de gemeente bezig. Het is dan van belang om permanent veilig te werken. Hiervoor hebben zij allen persoonlijk een veiligheidscertificaat behaald. Daardoor is vervolgens de gemeente als bedrijf gecertificeerd. Een procedurehandboek schrijft voor wat de medewerkers moeten doen om hun dagelijks werk goed en veilig te laten verlopen. De VCA procedures zijn bedoeld om de organisatie dagelijks kritisch te beoordelen op zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken.


Voor alle bedrijven
Het VCA certificaat is bedoeld voor alle bedrijven die werk uitvoeren met verhoogd risico, zoals in de buitendienst van de gemeente.   
Het VCA certificaat is voor nu en in de toekomst meer dan wat wettelijk vereist is op ARBO-gebied. Het is een aanbeveling als men de veiligheid en de ARBO omstandigheden waaronder de mensen moeten werken, voortdurend wil beheersen en verbeteren.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie