2 maart 2024

Gemeente Loppersum opent klachtenlijn

0

WETHOUDER BOER STELT KLACHTENLIJN IN GEBRUIK

Wethouder Jan Boer stelt op donderdag 14 november om 15.45 uur de klachtenlijn van de gemeente Loppersum officieel in gebruik. De klachtenlijn is gehuisvest in het kantoor op de werf van de buitendienst van Openbare Werken aan de Pomonaweg 3 te Loppersum.

De klachtenlijn

Via de klachtenlijn (telefoon 0596-575252) kunnen burgers hun klachten en meldingen kwijt. Dat kan op werkdagen vanaf 08.00-12.00 uur en van 13.00 Ð16.30 uur. De klachten en meldingen kunnen betrekking hebben op onderhoudsgebreken aan weg- en waterbouwkundige werken, groenvoorzieningen, waterpartijen, gebouwen, de uitvoering van afvalinzameling en het aantreffen van zwerfafval. Ook kunnen de burgers via de klachtenlijn hun grof huishoudelijk afval aanmelden om dit tegen betaling te laten ophalen door de reinigingsdienst. Op werkdagen na 16.30 uur en op zon- en feestdagen kunnen gedurende 24 uur noodmeldingen worden doorgegeven op telefoonnummer 0596-575175 (of 06-22788772).

Vooruitgang

Alle klachten en meldingen komen vanaf nu op een centraal punt binnen bij de gemeente. Dit is voor de medewerkers van afdeling Openbare Werken en voor burgers in de gemeente een enorme vooruitgang. De service aan de burgers wordt hierdoor verbeterd. De afhandelingstijd wordt bekort doordat met behulp van een geautomatiseerd systeem de klachten en meldingen worden geregistreerd en worden voorzien van een termijn waarbinnen deze moeten zijn afgehandeld. Vervolgens wordt de klacht doorgegeven aan de medewerker die in het veld voor de afhandeling zorgt. Indien noodzakelijk wordt ook nog contact met de klager opgenomen.

Service

De centrale klachtenlijn is het eerste resultaat van het gemeentelijke beleid om de service aan burgers aanzienlijk te verbeteren.

© Archief www.stedum.com

Gemeente Loppersum

Geef een reactie