20 juli 2024

Gemeente Loppersum scoort goed op Wmo dienstverlening

0

Het rapport ‘Tevredenheid cliënten Wmo over 2008’ is gereed. De gemeente Loppersum scoort een ruime voldoende op de Wmo dienstverlening. De ondersteuning voldoet voor de meeste cliënten aan de verwachting en helpt hen bij het (langer) zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij

Resultaten

Over het algemeen voldoet de ondersteuning voor de meeste cliënten aan de verwachting (96%) ook zijn cliënten positief over de mate waarin ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij (91%). Andere uitkomsten zijn:

  • Cliënten geven voor hulp bij het huishouden een 8,0. 22% geeft zelfs een 10. Het meest tevreden zijn ze over de planning van de hulp en het minst tevreden over vervanging bij afwezigheid.
  • De adviesraad Wmo is bekend bij de ondervraagden. 51 % gaf aan wel eens van de adviesraad gehoord te hebben. In de referentiegroep is dit 35%.
  • Aan de mantelzorgers is gevraagd in hoeverre ze de zorg voor hun naaste ervaren als overbelasting. 62% geeft aan dat dit niet het geval is. De mantelzorgers hebben het meest behoefte aan materiële en financiële steun.

Op basis van dit onderzoek gaat de gemeente Loppersum extra aandacht besteden aan:

Vervanging bij afwezigheid van de huishoudelijke hulp, verhuiskostenvergoeding en het collectief vervoer. Met deze verbeterpunten gaat de gemeente aan de slag.

Onderzoek

Het rapport toont de tevredenheid van inwoners uit de gemeente Loppersum die om ondersteuning hebben gevraagd in verband met hun beperking. Met dit onderzoek wordt aan de wettelijke verplichting voldaan.

Het onderzoek is in de periode januari-mei 2009 uitgevoerd door onderzoeksbureau SGBO.

De gemeente Loppersum is één van de 238 gemeenten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Loppersum heeft 407 cliënten aangeschreven. Zij hebben een reeks vragen voorgelegd gekregen over de toegang tot ondersteuning, de hulp bij het huishouden, voorzieningen en participatie. Ook de mantelzorgers maken deel uit van dit onderzoek. In totaal heeft 51% de vragenlijsten ingevuld en geretourneerd.

Het volledige rapport kunt u afhalen op het gemeentehuis of hier downloaden:

 

Gemeente Loppersum

Geef een reactie