20 juli 2024

Gemeente Loppersum slaagt voor toelatingstest BAG

0

De gemeente Loppersum is geslaagd voor de verplichte toelatingstest BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen) van het ministerie van VROM en is vanaf 5 november 2010 officieel aangesloten. Met de komst van BAG zijn van alle panden in de gemeente Loppersum de exacte ligging, adres, oppervlakte, gebruiksdoel en bouwjaar bekend. Deze informatie staat vanaf heden in één bestand en wordt beheerd door de gemeente.

Alle gemeenten stellen de gegevens verplicht centraal beschikbaar zodat andere overheidsinstanties zoals Kamer van Koophandel, politie, brandweer deze gegevens kunnen gebruiken. Door deze eenduidigheid kunnen hulpdiensten in noodsituaties sneller over pand- en adresgegevens beschikken.
Toekomst
De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelstel van basisregistraties waarmee de overheid haar dienstverlening richting burger en bedrijf wil verbeteren. In de toekomst wil de overheid ook gegevens delen over onder andere personen en bedrijven. Dit bespaart burgers en bedrijven tijd en moeite. Zo zal straks bij het opgeven van het burgerservicenummer de gemeente niet meer naar gegevens mogen vragen die al bekend zijn. Ook dragen de basisregistraties bij aan effectievere fraudebestrijding, openbare orde en veiligheid. Bij het delen van de gegevens blijft de privacy gewaarborgd.
Wet BAG
De BAG is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Ook zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen in de wet omschreven. Gemeenten realiseren de opbouw en het beheer van de BAG; het Ministerie van VROM is verantwoordelijk voor de wet en de realisatie van de landelijke voorziening. Alle organisaties met een publieke taak worden vanaf 1 juli 2011 verplicht tot afname van de gegevens uit de BAG en hebben een terugmeldplicht als zij op eventuele fouten in de gegevens stuiten.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie