25 april 2024

Gemeente Loppersum voldoet voor 100% aan criteria kwaliteit milieuhandhaving

0

De gemeente Loppersum voldoet voor 100% aan de afgesproken landelijke criteria voor de kwaliteit van de milieuhandhaving. Dit staat in de rapportage ÔProfessionalisering milieuwethandhaving Rapportage eindmeting provincie GroningenÕ. Hiermee heeft de gemeente een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Bij de nulmeting begin 2003 voldeed de gemeente nog maar voor 56% aan de criteria.

Project professionalisering van de Milieuhandhaving
In 2002 is het landelijke project ÔProfessionalisering van de MilieuhandhavingÕ gestart, dat gericht is op een kwaliteitsverbetering van het proces van milieuhandhaving in brede zin. Betrokken ministeries en koepelorganisaties, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten, hebben gezamenlijk kwaliteitscriteria opgesteld. Alle handhavingsinstanties moesten begin 2005 aan deze kwaliteitscriteria voldoen. Na een nulmeting, waarbij de gemeente Loppersum voor 56% aan de gestelde criteria voldeed, heeft de gemeente een verbeterplan opgesteld. Vervolgens is er hard gewerkt om de milieuhandhaving in de gemeente Loppersum op het gestelde niveau te krijgen. Uit de eindbeoordeling die begin 2005 heeft plaatsgevonden onder regie van de provincie Groningen, blijkt dat de kwaliteit van de handhavingsorganisatie van Loppersum in de afgelopen twee jaar flink is verbeterd zodat zij op dit moment voor 100% voldoet aan de landelijk opgestelde criteria.


Heel tevreden
Wethouder Jan de Heer van milieuzaken is heel tevreden met het resultaat: ÒHet is in deze korte tijd een hele prestatie dat de organisatie tot dit resultaat is gekomen. Wij steken hier ook landelijk heel goed mee af. Het milieubeleid staat nog steeds volop in de belangstelling en dan vind ik dat je als gemeente je zaak op orde moet hebben. Hiermee laat de gemeente Loppersum zien dat na de kritische rapporten van de VROM-inspectie er hard is gewerkt. Ik ben daar zonder meer blij mee en het is meteen een goede opsteker om het hele VROM-beleid nog deze collegeperiode op orde te krijgen. Er wordt hard gewerkt aan de bestemmingsplannen, het woonplan en de verbeteringen bij Bouw en Woningtoezicht. Terwijl we het ook in deze vakgebieden door de bezuinigingen beslist niet gemakkelijk hebben”.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie