24 mei 2024

Gemeente steunt initiatief kunstgrasveldje

0

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum steunen in principe het gezamenlijke voorstel om te komen tot realisatie van een kunstgrasveldje bij het voetbalveld in Stedum. Wethouder sportzaken Pier Prins:’Het is mooi te zien hoe een lang gekoesterde wens van de voetbalvereniging met meerdere partijen in een dorp als Stedum gerealiseerd kan worden’.

Gezamenlijk initiatief
Het bestuur van de voetbalvereniging Stedum heeft dit initiatief samen met stichting sportdorp Stedum, Vereniging Dorpsbelangen Stedum en de twee basisscholen opgepakt. Door samen op te trekken kunnen de krachten worden gebundeld. De totale investering wordt geschat op € 75.000. De gemeente Loppersum heeft toegezegd € 25.000 te willen bijdragen mits de andere partijen zorgdragen voor het resterende bedrag. De € 50.000 moet worden verkregen door externe subsidies aan te vragen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemers. De gemeente is eigenaar van het voetbalveld en gaat vanuit die rol regievoeren op dit proces.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie