22 juli 2024

Gemeente wil komende jaren roekenoverlast aanpakken

Op een aantal plaatsen in de gemeente Eemsdelta veroorzaken roeken (dat zijn kraaiachtige vogels) overlast. Vooral de grote kolonies met roeken maken tijdens het broedseizoen ontzettend veel geluid. Roeken krassen vooral tijdens de schemer, dan zijn ze actief. In de zomer stoppen ze pas rond 23:00 uur en rond 5:00 uur beginnen ze weer. Ook hun uitwerpselen en takafval kunnen zorgen voor overlast. De gemeente mag niet zomaar roeken verjagen. De roek is namelijk een beschermde diersoort. Op dit moment werkt de gemeente aan een roekenbeheerplan. Dit plan is nodig om van de provincie Groningen toestemming te krijgen om de roeken te mogen verjagen.
Beschermde diersoort
De roek is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Provincies zijn het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de provincie Groningen beslist over wat wel en niet kan qua roekenverjaging in de gemeente Eemsdelta. Om toestemming te krijgen, moet er een roekenbeheerplan zijn gemaakt. In zo’n plan staan onder andere alle overlastlocaties en een verhuisplan naar beheerlocaties.

Een roek laat zich niet makkelijk sturen
De roek verjagen is een lastige klus omdat de dieren zich niet makkelijk laten sturen. Daarom wordt vaak een combinatie van acties uitgevoerd om de kans van slagen te verhogen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het snoeien van bomen, het verplaatsen van nesten, schijnen met knipperende lampen, afschrikken door plotselinge geluiden of het inzetten van natuurlijke vijanden (grote roofvogels). Het is belangrijk dat omwonende niet zelf de roeken gaan verjagen. Dit kan het plan in de war schoppen en zelfs averechts werken.

Meer informatie
Op dit moment wordt het roekenbeheerplan gemaakt. De gemeente dient het plan in juli 2021 in bij de provincie Groningen. Als de provincie het roekenbeheerplan goedkeurt, kunnen we volgend jaar beginnen aan het vierjarige project om de overlast door roeken aan te pakken. Op Eemsdelta.nl/roeken staat meer informatie.