21 mei 2024

Gemeentebelangen Delfzijl heft zichzelf op

0

De partij Ge?meentebelangen Delfzijl houdt op te bestaan. Het bestuur is van mening dat er onvoldoende draagvlak is onder de burgers in de gemeente om de partij in leven te houden. Vandaag nemen de leden in een ver?gadering officieel het be?sluit tot opheffing

Het is gebeurd, meldt voor­zitter Marco Welboren. “Ge­meentebelangen in standhouden heeft geen zin meer. We hebben het vertrouwen van de kiezer kennelijk be­schaamd. Jammer, want ik vind dat de fractie in het laat­ste jaar goed werk heeft ver­richt”, aldus de voorzitter. De partij behaalde bij de verkie­zingen geen enkele zetel. Wel­boren is niet van plan om nog eens een nieuwe politieke par­tij op te richten. “Misschien sluit ik me aan bij een bestaan­de partij.”


De korte historie van de partij Gemeentebelangen is op z’n minst tubulent te noemen. In de afgelopen vier jaar splitsen zich twee keer delen van de fractie af, verloor de partij een wethouder en werden twee leden  beschuldigd van aanranding en verkrachting.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie