13 juli 2024

GemeenteBelangen Loppersum houdt Openbare vergadering

0

Op woensdag 21 november om 20.00 uur wordt in Vita Nova te Middelstum een Openbare vergadering gehouden van GemeenteBelangen Loppersum.  GemeenteBelangen Loppersum, opgericht in 1946, is één van de oudste lokale politieke partijen van Nederland. Vanaf de oprichting is een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de provinciale en de landelijke politiek een belangrijk uitgangspunt. Deze opstelling maakt het mogelijk het evenwicht tussen de voorzieningen voor inwoners en de uitvoering van de taken, opgelegd door rijk en provincie, onafhankelijk te benaderen.

 Een onafhankelijke opstelling voorkomt dat bij de besluitvorming in de gemeenteraad en de uitvoering door het college, landelijke- en partijpolitieke stellingname, politieke carrière en/of partijhiërarchie, de leidraad is. GemeenteBelangen acht zich aldus in staat om de belangen van de inwoners, in het perspectief van de lokale omstandigheden van de gemeente, optimaal te dienen. In onze provincie zijn verschillende Gemeentebelangen partijen actief. 

Deze werken allemaal zelfstandig van elkaar, hoewel overleg over belangrijke zaken altijd mogelijk is.
In deze vergadering zullen diverse thema’s aan de orde komen, o.a.:
. een inventarisatie van de beleidspunten voor 2008,
. de agenda van de raadsvergadering van 3 december
. een verslag over de financiële situatie van de gemeente Loppersum

De volledige agenda vindt u op de website www.GB-Loppersum.nl
Om blijvend vorm te geven aan onze doelstellingen zoekt GemeenteBelangen Loppersum inwoners, jong en oud, die bereid zijn mee te denken.
Lokale politiek, in een steeds meer internationaal functionerende wereld, is noodzakelijk om de leefbaarheid lokaal en regionaal op peil te houden. GemeenteBelangen Loppersum heeft leden en belangstellenden nodig om haar werk naar behoren te kunnen doen.
Vertegenwoordigers van GemeenteBelangen willen niet op een eilandje zitten, maar zoeken contact met de kiezers om dat te kunnen doen waarvoor ze gekozen zijn: de belangen te behartigen van de kiezers en uit te spreken wat er leeft onder de inwoners van onze gemeente. We gaan graag het gesprek met u aan.
Belangstellenden zijn dan ook meer dan welkom op onze vergadering.
Los van het bovenstaande zijn wij altijd bereikbaar voor vragen, ideeën of problemen m.b.t. de belangen van u als inwoner van onze gemeente.
Er zijn veel belangen te behartigen; dat doen we graag in samenspraak met onze kiezers.
Op onze website en in de gemeentegids vindt u onze adressen en telefoonnummers

www.stedum.com

Geef een reactie