16 juni 2024

Gemeentebestuur voor vergaderingen gemeente in

0

Het gemeentebestuur gaat buitenshuis vergaderen. De raadscommisie van de gemeente Loppersum vergadert dit jaar voor het eerst buiten de deur: in Wirdum. Dat gaat gebeuren op maandag 8 mei. Vergaderplaats is het Dorpshuis aan de Fromaweg 2. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur.

4 keer per jaar
Het ligt in de bedoeling dat de raadscommissie dit jaar 4 keer buiten het dorp Loppersum bijeenkomt. Andere dorpen waar vergaderd wordt zijn op dit moment nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van ruimte van geschikte lokaties en de planning van de commissievergaderingen.

Bij bestuur betrekken
Er wordt op lokatie vergaderd om de burger meer bij het bestuur te betrekken. Verwacht wordt dat burgers in hun eigen omgeving eerder een bijeenkomst van het gemeentebestuur bijwonen. In dat verband wordt er ook getracht een onderwerp op de agenda te plaatsen die op het betreffende dorp, of direkte omgeving is toegespitst. Daarmee wordt ernaar gestreefd om de de burger dichter bij het bestuur te brengen.


Evaluatie
Na 1 jaar wordt het vergaderen op lokatie geevalueerd. Dan moet blijken of de doelstellingen van het gemeentebestuur zijn verwezenlijkt. Ook wordt dan het besluit genomen om het Ôvergaderen op lokatieÕ voort te zetten. Het initiatief is ontwikkeld door het presidium (burgemeester en alle fractievoorzitters) van de vorige raad (2002-2006).


Onderwerpen
De onderwerpen die tijdens de vergadering in Wirdum aan de orde komen zijn op dit moment nog niet bekend. Via de agenda van de raadscommissie wordt deze omstreeks 27 april gepubliceerd. Belangstellenden hebben de mogelijkheid om tijdens de vergaderingen in te spreken over onderwerpen die de gemeentepolitiek betreffen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie