20 juli 2024

Gemeentehuis Loppersum is energiezuinig

0

Wethouder Hommo Smit (Milieu) zal op vrijdag 18 september 2009 het ‘energiezuiniglabel’ van het gemeentehuis te Loppersum onthullen. In een energieprestatieonderzoek heeft het nieuwe gemeentehuis Energielabel A gekregen (zuinigste categorie). Het college van B&W is tevreden met dit resultaat.

Wettelijke verplichting
Vanaf 2009 gelden voor de publiektoegankelijke overheidsgebouwen, zoals het gemeentehuis, nieuwe wettelijke verplichtingen die met name betrekking hebben op energieprestaties. In dit kader dienen gebouwen voorzien te zijn van een energieprestatie-certificaat.

Dit energielabel heeft een geldigheid van 10 jaar en dient permanent zichtbaar op een voor publiek zichtbare plaats te worden gehangen. De gemeente Loppersum heeft ervoor gekozen het certificaat in de centrale hal op te hangen.

Deze verplichtingen vloeien voort uit het Kyoto-protocol om broeikasgasemissies te reduceren.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie