1 maart 2024

Gemeentelijke milieuhandhaving wordt verscherpt

0

De ambities in het milieuplan van de gemeente Loppersum zijn weer bijgesteld. Daarvoor dient de gemeenteraad het Milieuplan 2005-2007 vast te stellen. Maandag 31 januari dient de raad zich daar in de vergadering in zorgcentrum Wiemersheerd over te buigen.

Behoud milieukwaliteit
Het plan richt zich op het behoud van de milieukwaliteiten in de dorpen en het behoud van het groene karakter, de rust en de natuur in de buitengebieden. Voor een belangrijk deel richt Loppersum zich ook op de uitvoering van wettelijke taken. De taken die noodzakelijk zijn om op adequaat niveau te functioneren. Loppersum is in dat verband nog steeds bezig met een inhaalslag.
 
Extra aandacht
Drie belangrijke onderdelen van het milieuplan die de komende jaren veel aandacht zullen vragen zijn:  • Milieukwaliteiten leefomgeving: de actualisatie van de bestemmingsplannen;
  • Externe veiligheid: aanscherping van de wetgeving op dit vlak;
  • Verbetering van de handhaving: verbeteracties voor de andere Vrom-handhavingstaken.

Communicatie met burgers
Er wordt meer aandacht besteed aan communicatie met de burgers en het bedrijfsleven. Dit betreft bijvoorbeeld de handhaving. De burgers en het bedrijfsleven worden meer rechtstreeks en duidelijker aangesproken op hun milieugedrag. De milieuwachter van de gemeente krijgt daarin ook een rol toegewezen. Ook wordt er in de toekomst nauwer samengewerkt met andere afdelingen van de gemeentelijke organisatie.


De vergadering van de gemeenteraad begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de recreatiezaal van het zorgcentrum Wiemersheerd aan de  Schepperij 2 in Loppersum.

www.loppersum.nl

Geef een reactie