25 april 2024

Voor het jaar 2002 zullen de gemeentelijke sportprijzen weer worden uitgereikt.

De prijzen zullen worden toegekend aan een:

Sportman/-vrouw;
Sportploeg;
Aankomend talent (de aanmoedigingsprijs)
Wij zijn op zoek naar sporters of sportploegen die in 2002 een bijzondere (sport)prestatie hebben geleverd, of personen, die op wat voor manier dan ook zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een sportvereniging of voor de sport in algemene zin.

Hiervoor hebben wij uw hulp nodig:

Wij willen u als inwoner van de gemeente Loppersum vragen ons te helpen bij het zoeken naar geschikte kandidaten. Weet u personen in uw omgeving, waarvan u denkt, dat deze in aanmerking komen voor de gemeentelijke sportprijs 2002, wilt u dit dan aan ons doorgeven.

Schriftelijke reacties kunnen t/m het einde van dit jaar worden gezonden aan:

gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum, t.a.v. dhr. H. Medema.

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie