1 maart 2024

Gemeenten en waterschappen werken samen in de waterketen

0
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zoeken de samenwerking in de waterketen. Omdat de afvoer van water niet stopt bij de gemeentegrenzen, hebben de vijf partners (DAL/W²) afspraken gemaakt die gebundeld zijn in het Watertakenplan. Dit plan gaat over hemelwater, grondwater en afvalwater.

In het Watertakenplan staat de gezamenlijke visie beschreven. Het gaat onder andere over de afvoer van riool- en hemelwater, het voorkomen van wateroverlast en schadelijke stoffen in het water, de kwaliteit van oppervlaktewater en waterzuivering. Er zijn afspraken gemaakt over wie wat wanneer doet. Door samen te werken verbetert de kwaliteit van het water en worden kosten bespaard. Bovendien kan er van elkaars expertise geleerd worden.
Bewustwording
Inwoners staan voorop. In de drie gemeenten ligt het aantal klachten over wateroverlast (zoals verstopte riolen en te natte tuinen) onder het landelijk gemiddelde. De vijf partners denken dat door nauwe samenwerking het aantal klachten verder wordt verminderd. De komende vijf jaar willen de partijen werken aan de bewustwording over hoe om te gaan met water. Mensen kunnen namelijk zelf ook acties ondernemen, bijvoorbeeld door het vergroenen van hun tuin, door de regenpijp af te koppelen van het riool of door bewuster om te gaan met drinkwater.
Het Watertakenplan is opgebouwd uit een hoofdrapport en drie specificaties. In het hoofdrapport wordt de visie en het uitvoeringsprogramma uitgewerkt. In de drie gemeentelijke specificaties zijn de individuele en wettelijke onderdelen van het gemeentelijk rioleringsplan opgenomen. Elke gemeente houdt hierin haar individuele bevoegdheid.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie