25 juni 2024

Gemeenteraadsverkiezingen 2006: U heeft het voor het zeggen

0

Op dinsdag 7 maart 2006 kunt u weer stemmen voor de gemeenteraad. U kunt dan invloed uitoefenen op de lokale politiek voor de komende vier jaar. De gemeenteraad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen. Vervolgens controleert de raad of het college de gestelde doelen ook haalt.

Stempas
Iedere kiesgerechtigde heeft in plaats van een oproepingskaart een stempas ontvangen. Hierop staat informatie over uw stembureau en de openingstijd. Er staat ook op wat u kunt doen als u wilt dat iemand anders voor u gaat stemmen. De stempas is nodig om te kunnen stemmen.
Het is bij verlies of diefstal niet mogelijk om op het stembureau een nieuwe stempas aan te vragen. U dient in het voorkomende geval uiterlijk op maandag 6 maart 12.00 uur in het gemeentehuis een nieuwe stempas aan te vragen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Raap, tel. 0596- 575120.


Nieuw: stemmen in een ander stembureau in de gemeente
U kunt dit jaar voor het eerst uw stem uitbrengen bij een ander stembureau in de gemeente. De locaties staan op de kandidatenlijst die u binnenkort ontvangt. Voor het stemmen bij een ander stembureau kan om uw legitimatiebewijs gevraagd worden.


Politieke partijen
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft een aantal inwoners zich kandidaat gesteld. U vindt hun namen op de kandidatenlijsten van de politieke partijen die in de gemeente Loppersum actief zijn. 
Binnenkort ontvangt u een lijst met alle deelnemende politieke partijen en hun kandidaten. Deze lijst ligt ook ter inzage in het gemeentehuis, Stationslaan 1 in Loppersum en Concordiaplein 4 in Middelstum en is te raadplegen via www.loppersum.nl
Alle deelnemende politieke partijen hebben een eigen verkiezingsprogramma. Deze verkiezingsprogrammaÕs geven aan wat de partijen zouden willen bereiken in de gemeente Loppersum. De verkiezingsprogrammaÕs liggen in het gemeentehuis, Stationslaan 1 in Loppersum en Concordiaplein 4 in Middelstum en zijn te vinden op de websites van de politieke partijen. Vanaf www.loppersum.nl wordt u hiernaar doorverwezen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie