25 april 2024

Gemeentesecretaris Woltjer met de vut

0

Gemeentesecretaris Sies Woltjer neemt afscheid van de gemeente Loppersum. Hij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden.

Daarmee komt een einde aan een uitgebreide loopbaan bij de gemeentelijke overheid.
Sies Woltjer was in verschillende gemeenten en in uiteenlopende functies werkzaam voordat hij in 1986 werd benoemd tot secretaris van de gemeente Loppersum. In die hoedanigheid heeft hij een voortrekkersrol gespeeld in de voorbereiding van de herindeling van de gemeenten Loppersum, Middelstum, Stedum en Õt Zandt. In de nieuwe gemeente Loppersum die in 1990 aldus tot stand kwam werd hij wederom gemeentesecretaris.
Hij combineerde de functie van secretaris met die van sectorhoofd van de Bestuursdienst.


Sies Woltjer heeft zijn baan altijd weten te combineren met maatschappelijke functies ten dienste van de lokale gemeenschap. Zo is hij bij voorbeeld bestuurlijk actief in de ouderenzorg en in de voetbalsport.


Zijn voorliefde voor de Groninger streektaal blijkt onder andere uit de aandacht die de gemeenteraad van Loppersum jaarlijks besteedt aan de dialectmaand, door een aantal raadsvoorstellen in het Gronings te behandelen.


Tot het moment dat in de opvolging van Sies Woltjer is voorzien wordt zijn functie waargenomen door de huidige loco-secretaris, de heer Jan Knip.


Over het moment en de wijze waarop van Sies Woltjer afscheid kan worden genomen volgen nog nadere mededelingen

www.loppersum.nl

Geef een reactie