22 april 2024

Gerard Beukema legt op vrijdag 14 januari het burgemeesterschap neer.

Hij doet dit na bijna zes jaar waarnemend burgemeester te zijn geweest van de gemeente Delfzijl en sinds vorig jaar van de gemeente Eemsdelta. Hieronder leest u zijn afscheidsgroet.

Een afscheidsgroet
Op vrijdag 14 januari neem ik afscheid van de gemeente Eemsdelta. Naar dat afscheid heb ik meer dan een jaar kunnen uitzien, want ik wist dat mijn benoeming tot waarnemend burgemeester tijdelijk zou zijn. En toch valt dit afscheid mij zwaar. Dat heeft alles te maken met de mooie tijd die ik hier heb gehad. Vanaf oktober 2015 heb ik vol overgave aan de ontwikkeling van Delfzijl en Eemsdelta mogen werken. Dat was een groot voorrecht.
De mensen hier zijn gewend om de handen uit de mouwen te steken en verwachten dat van de burgemeester ook. Voor welvaart en welzijn zijn in onze gemeente immers steeds grote inspanningen nodig. Die komen hier niet zo maar ‘aanwaaien’. Vooral de rechtstreekse contacten met de mensen hebben mij aangesproken. Jammer dat een meer persoonlijk afscheid, zoals was voorzien, nu niet tot de mogelijkheden behoort.
Er zijn de afgelopen jaren vele ontwikkelingen in gang gezet die zichtbaar zijn, dan wel ‘in de steigers’ staan. Nieuw perspectief is ontstaan. U zult het mij niet kwalijk nemen, dat ik dan in het bijzonder doel op de voormalige gemeente Delfzijl waar ik tot 2021 burgemeester was. De afgelopen weken ben ik nog eens met vrienden door die gemeente gereden. Dat heb ik zes jaar geleden ook gedaan en het valt op hoeveel er in positieve zin is veranderd en op korte termijn nog gaat veranderen. Ik zal nog regelmatig terugkomen om te zien hoe alle plannen er vorm krijgen.
Eemsdelta was niet voor alle inwoners de meest gewenste uitkomst van de gemeentelijke herindeling in onze provincie. Maar er is vervolgens wel met overgave aan de totstandkoming van deze gemeente gewerkt. Na één jaar kunnen
we met trots vaststellen dat van een vliegende start sprake is en dat de toekomst er goed uitziet. Voor mij was
dat in de afgelopen jaren één van mijn belangrijkste opgaven. Wel had ik als ‘burgervader’ wat meer willen
investeren in contacten met de voor mij nieuwe inwoners van de voormalige gemeenten Appingedam en Loppersum. Door alle coronabeperkingen zat dat er helaas niet in.
De aardbevingsproblematiek heeft dagelijks veel aandacht gevraagd. De grote impact voor onze
inwoners is voor mij steeds leidend geweest. De ‘nieuwe’ start van de versterkingsoperatie in 2019
heeft ook voor mij een teleurstellend vervolg gekregen. Het uitvoeringstempo is nog steeds niet op
orde. Voor een deel van onze inwoners is er weer perspectief, maar (vele) anderen verkeren nog in onzekerheid. Die onzekerheid is voor ons allemaal weer vergroot nu vorige week bekend werd dat er
dit jaar meer in plaats van minder gas zal worden gewonnen. Een onthutsend en onverteerbaar bericht.
We moeten al met een andere onzekerheid leven: ook na sluiting van het Groninger veld blijft de kans
op bevingen nog lange tijd bestaan. Er zijn gelukkig ook positieve ontwikkelingen. Een mooie onderwijs- campus, prachtige kindcentra en goede afspraken tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat onze jeugd hier in de toekomst kan werken en wonen.
Voor de vele ontwikkelingen in de gemeente heb ik me naar beste vermogen sterk gemaakt. Maar altijd samen met
anderen. Met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen, met wethouders en raadsleden en bestuurders en medewerkers van andere overheden. Die samenwerking heb ik enorm gewaardeerd.
Ik dank u langs deze weg voor het in mij gestelde vertrouwen. En voor alle steun, maar ook tegenspraak, die ik al die jaren heb ontvangen. Ik wens u een goede toekomst in onze mooie gemeente.
Hartelijke groet, Gerard Beukema
Afscheid tijdens buitengewone raadsvergadering
Waarnemend burgemeester Beukema neemt op vrijdag 14 januari afscheid van Eemsdelta tijdens een buitengewone raadsvergadering. Die kunt u vanaf 16.00 uur live volgen via eemsdelta.nl/raad. Terugkijken kan ook via eemsdelta.nl/raad.
Vanwege de coronamaatregelen is publiek bij de buitengewone raadsvergadering niet toegestaan.
Digitale afscheidsgroet
Helaas kunt u vanwege de coronamaatregelen geen persoonlijk afscheid nemen van burgemeester Beukema.
Via eemsdelta.nl/burgemeester kunt u een digitale afscheidsgroet voor hem achterlaten. Dit is tot en met zondag 16 januari mogelijk. De afscheidsgroeten bundelen we in een boek.