6 juni 2023

Gesprek over problemen industrie in Eemsmondgebied

Een delegatie van Gedeputeerde Staten en Statenleden uit Groningen praat woensdag in Den Haag over de problemen van de industrie in het Eemsmondgebied.

De Groninger bestuurders willen dat het kabinet met geld over de brug komt voor een bio-energiecentrale in het Eemsmondgebied.

Veel energie-intensieve bedrijven in en rond Delfzijl verkeren in grote moeilijkheden door de alsmaar stijgende gasprijs. Er zijn plannen voor de bouw van een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven, maar die is op zijn vroegst in 2011 klaar.

De kans is groot dat veel bedrijven zonder aanvullende maatregelen tegen die tijd al op de fles zijn gegaan

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie