21 juli 2024

Geur- en geluidsoverlast melden via Hinderapp in Eemsdelta en Het Hogeland

Inwoners van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland kunnen voortaan gemakkelijker geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun eigen omgeving melden via de Hinderapp. De Hinderapp is een web-app waarmee inwoners sneller en eenvoudiger geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun omgeving kunnen melden. Daarnaast geeft de Hinderapp gebruikers inzicht in meldingen van geluids- en geuroverlast in hun eigen omgeving. Beide gemeenten en Omgevingsdienst Groningen gebruiken de app voor monitoring om zo te werken aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving. Gebruikers kunnen ook milieuklachten indienen via de Hinderapp. Deze neemt de Omgevingsdienst Groningen in behandeling.

Achtergrond
De provincie Groningen heeft de pilot Luchtapp en Meetnet uitgevoerd rond industriegebied Oosterhorn. Doel van de pilot was het verminderen van geurhinder, een goed beeld krijgen van ervaren geuroverlast en inzicht krijgen in luchtkwaliteit en eventuele gezondheidsrisico’s. De pilot was waardevol, vooral voor omwonenden. Dat leidde tot ontwikkeling van de Luchtapp tot de Hinderapp. Deze is ontwikkeld voor een groter gebied en heeft meer mogelijkheden, zoals het melden van geur- en geluidsoverlast en het indienen van milieuklachten.

Inzicht in omgeving
Alle inwoners van Eemsdelta en Het Hogeland kunnen de app gebruiken. Zij moeten zich eenmalig registreren om hun meldingen of klachten juist op de kaart te kunnen zetten en opvolging te kunnen geven. De samenwerkende overheden gebruiken de Hinderapp om te werken aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving. De Hinderapp geeft inzicht in ervaren geur- en geluidshinder door bedrijven in beide deelnemende gemeenten.

De Hinderapp is ontwikkeld door de Provincie Groningen, de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland en de Omgevingsdienst Groningen. Registreer u eenmalig via www.hinderapp.nl