9 december 2023

‘Gevolgen dijkdoorbraak Eemskanaal rampzalig’

0

Een dijkdoorbraak bij het Eemskanaal in Appingedam zal rampzalige gevolgen hebben voor de bewoners van het gebied tussen de stad Groningen en Delfzijl. Dit blijkt uit een simulatiemodel van Waterschap Noorderzijlvest. Er is vanuit gegaan dat de kade van het Eemskanaal het begeeft, terwijl er een hoge waterstand is.

Een groot gebied tussen Delfzijl en Groningen komt dan onder water te staan. Volgens deskundigen vallen er ongeveer twintig slachtoffers en zal de schade een kwart miljard euro bedragen.

Het waterschap gebruikt de gegevens om een nieuw rampenplan te kunnen maken. Ook wordt er een brochure gedrukt, waarin staat welke hooggelegen plaatsen geschikt zijn om naar toe te vluchten.

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie