28 februari 2024

Gewijzigde procedure naamverkiezing samenwerkingsschool Stedum

0
Zoals eerder bekendgemaakt zal a.s. woensdag 20 april de naam voor de nieuwe school in Stedum gekozen worden. De (gezamenlijke) MR heeft, met name naar aanleiding van het groot aantal ingekomen namen, gekozen om de vastgestelde procedure om tot de naamgeving te komen enigszins te wijzigen.
In plaats van 3 namen zullen er 10 namen gepresenteerd worden waaruit gekozen kan worden. In een eerste (schriftelijke) stemronde kan eenieder (ook de mensen zonder schoolgaande kinderen, red.) door het uitbrengen van 1 stem zijn of haar voorkeur bekendmaken. Vervolgens zal er in een tweede stemronde (bij handopsteking) een keus worden gemaakt uit de 3 namen die in de eerste ronde de meeste stemmen hebben gekregen. De naam die dan de meeste stemmen krijgt zal de naam worden van de school die per 1 augustus a.s in Stedum ontstaat. De avond is voor eenieder toegankelijk en wordt gehouden in Moarstee, aanvang 19.30 uur (tot ca. uiterlijk 20.15 uur). Inloop vanaf 19.00 uur. Bij binnenkomst zal het overzicht van te kiezen namen (met onderbouwing) worden uitgedeeld.
Ouderavond
Aansluitend is er voor de ouders van de samenwerkingsschool een ouderavond. Tijdens deze avond zal er o.a. aandacht zijn voor het onderwijsmodel, zal de Identiteitcommissie het woord voeren en komen overige algemene en concrete zaken aan de orde. De datum van de fusie nadert immers snel!

, MR basisscholen/A Koenes

Geef een reactie