25 april 2024

Gewijzigde tarieven voor onroerendzaakbelasting 2005

0

De onroerendzaakbelasting in de gemeente Loppersum dient te worden bijgesteld. De woningen in de gemeente zijn aanzienlijk duurder geworden. In 2004 heeft er een hertaxatie plaatsgevonden en de waarden van woningen kwamen 58,2% duurder uit dan in 2000.

Het stijgings-percentage van de waarde van niet-woningen ging daarentegen met 12,5% omhoog.
Dat heeft er toe geleid dat er meer moet worden betaald, maar daar was bij de voorlopige vaststelling in november 2004 al rekening mee gehouden.


Aangepaste tarieven
De tarieven die nu worden gehanteerd zijn:


 Woningen (gebruikers/eigenaren)     Û 5,51
 Niet-woningen (gebruikers/eigenaren)   Û 6,81


    


Vergelijking oud en nieuw
Een vergelijking tussen oud en nieuw ziet er als volgt uit:    Oud    nieuw  verschil
 tarief woning       8,37    5,51  
 tarief niet-woning      9,20    6,81  
 belasting woning      320,00    332,00    12,00 nadelig
 belasting niet-woning      442,00  368,00    74,00 voordelig


Voor het tijdvak 2005/2006 is daarbij rekening gehouden met een tariefsverhoging van 24%. Uitgangspunt is een belastingopbrengst van Û 1.793.400,–. Dit bedrag is samengesteld uit de opbrengst OZB in 2004 vermeerderd met 5% verhoging voor belastingjaar 2005.


De gemeenteraad vergadert hierover op maandag 31 januari. De bijeenkomst vindt plaats in de recreatiezaal van het zorgcentrum Wiemersheerd aan de Schepperij 2 in Loppersum.  De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.

www.loppersum.nl

Geef een reactie