20 mei 2024

Gezamenlijke kledingactie

0

Een aantal kerken slaat de handen weer ineen en organiseert met elkaar een inzamelingsactie voor het kindertehuis “de Barmhartige Samaritaan” te Nagydobrony in de Oekraïne. In de week van ma 10- za 15 september houden we een inleveractie. In deze week kunt u kleding, huishoudtextiel, lakens, dekbedden, riemen  schoenen  en tassen inleveren bij verschillende adressen. Alle kleding moet schoon en heel zijn. De Stichting HOE heeft verschillende projecten in Oost-Europa.

Het kinderhuis waar Wim en Coba Veen regelmatig komen heeft voor eigen onderhoud een bakkerij, boerderij en kwekerij opgezet waar ook mensen uit de omgeving werken. Werkloosheid is er een groot probleem. De kinderkleding komt veelal in het kinderhuis terecht en de overige kleding gaat naar projecten in de omgeving en verder Oost-Europa in.
U kunt uw kleding en ander textiel inleveren van 10-15 september bij:

Fam Bos, Molenweg 1, Westeremden

Fam Veen, Adriaan Clantstraat 14, Stedum

Fam. de Vries, Rijksweg 213, Ten Post.

Landbouwmechanisatiebedrijf ten Berge, Hoofdstraat 34 te Huizinge

(en op zondag 2 en 9 september in de kerk van Hervormd Huizinge)
De week daarna wordt de kleding uitgezocht en in dozen gepakt.

Vervolgens wordt het naar de Stichting Hoe in Delft vervoerd, waarna het richting de Oekraïne vertrekt.
Met de huidige brandstofprijzen is dit een kostbare aangelegenheid, dus een financiële bijdrage daarvoor is van harte welkom. In de actieweek staan er in de deelnemende kerken collectebussen voor uw gift. U kunt ook een bedrag overmaken op de rekening van de diaconie van de Herv. Gem. SLWT ( reknr. 3063.57.615) of afgeven bij de inzamelpunten.
Overigens kunt u altijd oud frituurvet inleveren bij het vaste inleverdepot bij de fam Veen,Adriaan Clantstraat 14, Stedum.
Dit gaat in een verzamelvat en wordt verkocht. De opbrengst hiervan komt ook ten bate van het kindertehuis. Wilt u informatie over deze actie of over Stichting HOE neem dan contact op met Fiet de Lange 0596-550989 of bij het vaste depot in Stedum van Wim en Coba Veen 0596-551260.
Protestantse Gemeente Westeremden-Garsthuizen,

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Westeremden

Gereformeerde Kerk Stedum

Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post

Hervormd Huizinge

www.stedum.com

Geef een reactie