18 mei 2024

Gezamenlijke kledingactie

0

De gezamenlijke kledingactie van de Protestantse Gemeente Westeremden-Garsthuizen, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt , de Gereformeerde Kerk Stedum en de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post in mei begon al bijna een traditie te worden. De afgelopen twee jaar hebben we met een grote opbrengst huis-aan-huis-ophaalactie kleding opgehaald voor het kindertehuis “de Barmhartige Samaritaan” te Nagydobrony in de Oekraïne. Dit jaar houden we geen huis-aan-huis-actie in mei o.a omdat er in Westerem-den al een andere kledingactie wordt georganiseerd.

Daarnaast gaat in de zomervakantie een aantal mensen van de Hervormde Gemeente SLWT naar de Oekraïne om daar te helpen met onderhoudswerkzaamheden. De voorbereidingen daarvoor zijn in alle gang en vragen de nodige tijd. In september hopen we wel een actieweek te houden waarin de kleding kan worden ingeleverd. We proberen dan ook een gezamenlijke informatieavond te organiseren. Tot die tijd kunt u kleding, huishoudtextiel, lakens, dekbedden, riemen en schoenen inleveren bij de fam Veen, Adriaan Clantstraat 14, Stedum of bij de fam. de Vries, Rijksweg 213, Ten Post. De kleding wordt regelmatig gesorteerd en weggebracht naar Delft. Met de huidige brandstofprijzen is dit een kostbare aangelegenheid, dus een financiële bijdrage daarvoor is van harte welkom. U kunt daarvoor een bedrag overmaken op de rekening van de diaconie van de Herv. Gem. SLWT ( reknr. 3063.57.615) of rechtstreeks aan de fam. Veen geven.

www.stedum.com

Geef een reactie