22 april 2024
Ik ben Pip Slager, geboren 1943 in Stedum. Ik ben het derde kind van elf kinderen van Piet en Ok Slager, van de voormalige groentezaak in de Hoofdstraat 35. Arnold en Peter Slager uit Stedum zijn mijn broers. In 1966 ben ik getrouwd met Sip de Vries. De laatste 9 jaar woon ik in Bedum. De familie Slager is een grote familie waarvan een groot deel de laatste 100 jaar in Stedum zijn blijven wonen en daar dus ook zijn begraven. De laatste jaren heb ik het onderhoud van het graf van mijn ouders en grootouders overgenomen.

Daarna kwamen daarbij de graven van een familie die wegens hun gezondheid dit niet meer konden doen. En bij ieder bezoek aan het kerkhof viel het me op dat de begraafplaats zo slecht wordt onderhouden.

In een gesprek met iemand van de gemeente Loppersum begreep ik dat voor het onderhoud geen geld beschikbaar is. Wel kan de gemeente wellicht via het Landschapsbeheer Groningen een bijdrage doen in natura aan een groep vrijwilligers of een vereniging die zich inzet voor het onderhoud van het kerkhof. Een aanvraag hiervoor is reeds ingediend.

Vandaar dat ik het initiatief heb genomen om een groep vrijwilligers uit Stedum bijeen te krijgen die ook van mening zijn dat de begraafplaats dringend onderhoud nodig heeft.

Ondertussen hebben zich al meerdere mensen opgegeven om zich hiervoor in te zetten en ook op het ingezonden stuk van Lies Oldenhof zijn al positieve reacties gekomen.

Er zijn graven met achterstallig onderhoud waarvan de familie kan worden verzocht om zelf deze op te knappen. Maar met een groot gedeelte oude graven is dit niet het geval. Ook het onderhoud van de aula en het gereedschappenhuisje, de gracht, en de singel worden dan in het onderhoud van de begraafplaats meegenomen.

Tips over het onderhoud en het herstellen van de zerken wil het Landschapsbeheer Groningen ons geven. Aan de Reinders Stichting is ook gevraagd dit plan financieel te ondersteunen.
Het ligt in de bedoeling om met dit werk nog dit najaar te beginnen.
 

Bent u met mij van mening dat de begraafplaats nodig een opknapbeurt nodig heeft en wilt u zich ook graag een paar uurtjes hiervoor inzetten meldt u dan aan op onderstaand adres of zoek contact voor verdere inlichtingen. Hoe meer vrijwilligers hoe gemakkelijker het is om in je eigen tijd alleen of met een groepje je hiervoor in te zetten.

e-mail  Pip de Vries – Slager

Sperwer 21   9781 XR Bedum

Tel. 050-3093974 06-10313814

www.stedum.com

Geef een reactie