30 mei 2024

GLADHEIDSBESTRIJDING SEIZOEN 2004/2005

0

In de komende wintermaanden kunnen de wegen weer glad worden. Om beheersmatige, financi‘le en milieuredenen is het onmogelijk om op het moment van optreden alle gladheid te bestrijden. Daarom is een selectief strooibeleid noodzakelijk.

Beleid strooien
Bij de gladheidbestrijding onderscheiden we drie situaties, waarop de strooitijden zijn afgestemd:
1. gewone gladheid (opvriessituaties; er is sprake van tijdelijke ochtend- en/of avondgladheid)
2. abnormale gladheid (de gehele dag gladheid, sneeuwval, ijzel)
3. extreme omstandigheden (langdurige sneeuwval, waarbij burgemeester en wethouders worden ingeschakeld i.v.m. openbare orde en veiligheid en gebruik wordt gemaakt van materieel van derden)


De strooitijden
1. bij gewone gladheid: vanaf 5.30 uur en start van de laatste ronde uiterlijk om 21.30 uur.
2. bij abnormale gladheid: vanaf 5.30 uur en start van de laatste ronde uiterlijk om 23.00 uur.
3. bij extreme omstandigheden: een 24-uursdienst.
Op zondag zijn de strooitijden bij gewone en bij abnormale gladheid vanaf 7.30 uur en start de laatste ronde uiterlijk om 21.30 uur.


Fietsroutes binnen werktijd
Fietspad Middelstum-Kantens
Fietspad Oosterwijtwerd-Appingedam
Fietspad Wirdumerweg


Uitwisseling strooiroutes met buurgemeenten
Loppersum voor Appingedam: Damsterweg tot provincialeweg Delfzijl-Groningen en Meedenweg tot Garreweersterweg.
Appingedam voor Loppersum: Gedeelte Stadsweg tot Eekwerderdraaibrug en ged. Rijksweg naar Ekenstein.


Loppersum voor Ten Boer: Gedeelte Stadsweg en ged. Rijksweg van gemeentegrens tot Winneweer en oprit viaduct over Eemshavenweg Crangeweersterweg.
Ten Boer voor Loppersum: Meedenweg vanaf “Molen” tot gemeentegrens en de Maljehornsterweg.


Loppersum voor Eemsmond: Smedemaweg tot Garsthuizen en Dijkumerweg tot Wilkemaweg.
Eemsmond voor Loppersum: Kolhornsterweg van Barnjeweg tot gemeentegrens.


Loppersum voor Delfzijl: Godlinzerweg tot driesprong in Godlinze en Krewerderweg tot Kloosterweg.
Delfzijl voor Loppersum: Kolhornsterweg tot driesprong met Hoornsterweg (weg naar viaduct).


Provincie Groningen voor Loppersum: Fietspad onderdoorgang N360 bij Garrelsweer, m.u.v. het deel onder de viaduct.


Gebiedsindeling
Gebied a
Eenum, Garrelsweer, Leermens, Loppersum, Oosterwijtwerd, Wirdum, Õt Zandt, Zeerijp en Zijldijk.
Bij normale gladheid wordt gestrooid in: Stationslaan, Schepperij, Wirdumerweg, Marktplein, Nieuwstraat, Kruisweg, Lagestraat, Burg. v.d. Munnikstraat, Molenweg, Raadhuisstraat, Hogestraat, Zeerijperweg, Lopsterweg, Cremersheerd, Veldzicht, Borgweg, Tolweg, Godlinzerweg tot Godlinze, Omtadaweg, Molenweg Õt Zandt, Hoofdstraat, Oprit brandweer Õt Zandt, Zijldijksterweg, Voorwerkweg, Fivelweg, Terhornsterweg ged., Schatsborgerweg, Eenumerweg, Bosweg, Parallelweg, Oosterwijtwerderweg, Dieftilweg, Wierdeweg, Leermsterweg, Schansweg, Schoolweg, Damsterweg  ged. Oosterw.w., Ripperdaweg, Dorpsstraat ged., Krewerderweg tot Kloosterweg, Dorpsstraat ged. Oosterw. w., Damsterweg ged. tot prov. weg, Eekwerderweg ged., Rijksweg tot Wirdum, Wirdumerweg ged., Kerkeweg, Eekwerderweg, Hogeweg, Stadsweg tot Winneweer, Rijksweg tot Wirdum, Wirdumerweg rest tot Lopperum, Oprit brandweer Loppersum, Singelweg.


Alleen bij abnormale gladheid wordt gestrooid in: Zwartelaan, Kwekersweg, Nieuwe Tuinen, Industrieweg, Badweg, Pomonaweg, Sjuxumerweg, Duursumerweg, Schoolstraat, Verbindingsweg, Nieuweweg, Middenstraat, Rooie Voart, Kreupelstraat, Hofstraat, Tuinbouwstraat, Wadden, Fivelstraat, Delfstraat, Zeedijken, Kersenlaan ged., Appelhof, Bessentuin, Pruimenhof, Fruitlaan, , Lissebonsepad, De Hoogte, Kerklaan, Karshof, Oosterstraat, G. van Damweg, H. Oostingstraat, Oostersingel, Kerkpad,  Kalverstraat, Rondweg, IJzerbaan, Tuindersweg, Molenweg Zeerijp, Noorderstraat, Kwekersweg, Fromaweg, Streeksterpad, Enzerlenzerlaan ged., S.T. Haanstraat, Bovendijks, Ockingheheem, Hondersteweg, Kolhornsterweg ged., Den Hoornsterweg, Korendijk, Terhornsterweg, Garsthuizerweg, Eekwerdermeedenlaan, Bolhuislaan, Wirdumermeedenweg, Meedenweg, Hoekmeersterweg, Merumerlaan.


Overige wegen en paden waar niet gestrooid wordt: Ter Muyden, Zijlvest, Delfstraat zijtak, Schipsloot, Burgerij, Pastoriepad, Priel, Kwelder, Veldzicht (secundaire route), Zorgvlijt, Poortweg, Kerkpad, Ossenlaan, Katerlaan, Pruimlaan, Eekwerderpad, Kapslaan, Lutjerijp, Westerweg, Bieuwengalaan, Noorderlaan, Middenlaan, Kerkpad, Zuiderlaan, Woldweg, Kampweg, Beukweg, Vinkenstraat, Oosterhuizerweg, Kerkepad Wirdum, Kerkepad Garrelsweer, Trekpad Garrelsweer, Kersenlaan ged.


Gebied B
Garsthuizen, Huizinge, Middelstum,  Startenhuizen, Stedum, Toornwerd,  Westeremden, Westerwijtwerd,
Bij normale gladheid wordt gestooid in:
Trekweg, G.A. Straat,  Oprit brandweer Mds, Oude Schoolsterweg, Burg. v. Ankenweg, Menthedalaan, Grachtstraat, Burchtstraat, Asingalaan, Brouwerslaan, Menthedaweg, Zuiderstraat, Heerestraat, Boerdamsterweg tot brug, Colpende, Huizingerweg, Hoofdweg Huizinge, E.L. Ubbensweg, Smedemaweg tot Eemshavenweg, Karshofweg, Kuiperijweg, Smydingheweg, Dijkumerweg, Fiveldijk, Westeremderweg, Zeerijperweg, Groeveweg, Garsthuizerweg, Molenweg Westeremden, Pastorieweg, Huizingerweg, Bredeweg vanaf Molenweg, Weersterweg, Stationsstraat Stedum, Stationsweg, Kampweg, Bedumerweg klinkerged., Triezenbergstraat, Molenweg Stedum, Hoofdstraat ged., Lopsterweg, Delleweg tot Winneweer, Groot Hemerteweg, Lellensterweg, Maljehornsterweg (door Ten Boer), Bedumerweg asfalt ged., Crangeweersterweg, Halteweg, Boerdamsterweg tot brug, Pompsterweg, Dorpsweg, Heemweg, Tolweg, Jaagpad, Toonwerderweg zuid, Dethmersweg, Toornwerderweg noord.


Alleen bij abnormale gladheid wordt gestrooid in: Joh. Lewestraat, B. Entensweg, Korenlaan, Akkerstraat, Kwekerstraat, Hemonystraat, Vlaslaan, De Bosrand, Plataanlaan, Groensingel asfaltgedeelte, Wilgenlaan asfaltgedeelte, Hippolytuslaan, Oosterburen, Oldenoordweg, Gela Manningalaan, Jac. Vinhuizenstraat, Fraamweg, Keesriefweg, Beeksterweg, Torenstraat Huizinge, Kleineweg Westeremden, Wierdeweg, Dorpsstraat, Kosterijweg, Oude Boor, Vierburenweg, Nieuwstad Garsthuizen, Roperijweg, Symensoord, Walkumaweg, Weverijweg, Hilmaarweg Stedum, Weemweg, Vlaspad, Singelweg, S. Jensemahorn, A. Clantstraat, Hoofdstraat ged., Kaakstraat.


Niet gestrooid
Overige wegen en paden waar niet gestrooid wordt: Klaproosstraat, Groensingel klinker ged., Meidoornlaan, Esdoornlaan, Wilgenlaan klinker ged., Schoolstraat, Kerkstraat, Kerkpad, Ossengang, Oude Gang, Marialaan, Pastoriepad, Synagogegang, Melkvaaller, Fraamweg zijtak.


Anders instanties
De NS-stations. Voor gladheid op de stations kunt u terecht bij telefoonnummer 030 Ð 2355900 of 21 Ð 5900.Op sommige wegen wordt de doorgang geblokkeerd vanwege het parkeergedrag. In dergelijke situaties kunnen we de straat niet bewerken. Wij vragen u vriendelijk om zoveel mogelijk tijdens gladheid uw auto op eigen terrein en/of eenzijdig van de weg te parkeren. Wilt u meer weten over het strooien, bel dan met de afdeling Openbare Werken, tel. 0596-575252.

www.loppersum.nl

Geef een reactie