22 juli 2024

Goed bezochte ledenvergadering Dorpsbelangen stedum

0

Het bestuur was toch wel een beetje zenuwachtig. Was het nu wel zoÕn goed idee om Stedumers te laten dansen en zingen? Men vreesde dat de trouwe bezoekers van de ledenvergadering hierdoor zouden worden afgeschrikt. Maar dat viel mee. Met zoÕn 50 belangstellende leden was de zaal goed gevuld. De onderwerpen Woonplan en Toekomstvisie werden met veel belangstelling gevolgd. Op de oproep om deel te nemen aan een werkgroep die het proces van de toekomstvisie moet begeleiden werd positief gereageerd. Veel Stedumers vinden het belangrijk dat Dorpsbelangen dit gaat doen. Een actieve opstelling richting de gemeente is noodzakelijk volgens hen. Ook over de Stedumer jeugd en hun mogelijkheden in het dorp werd van gedachten gewisseld. Helaas was deze groep in tegenstelling tot andere keren niet vertegenwoordigd, waardoor ze niet zelf hun zegje konden doen. In het algemeen vonden de aanwezigen de Stedumer jeugd goed aanspreekbaar. De soos voorziet wel in een behoefte, maar de jeugd zal ook altijd haar eigen keuzes maken. Dit moet echter niet tot overlast leiden was de algemene conclusie.
Na de pauze werd er ruimte gemaakt voor een dansvloertje, en nodigde Barbaros Tartan de aanwezigen uit op de dansvloer. Gelukkig kon er eerst even rustig worden toegekeken, maar aan het eind deed toch bijna iedereen mee. Het zangprogramma ging wegens ziekte van Han Vos niet door. Dit zal een volgende keer zeker opnieuw worden georganiseerd, want actieve Stedumers zijn er voldoende zo bleek.

© Archief www.stedum.com

Dorpsbelangen

Geef een reactie