25 juni 2024

GOED NIEUWS OVER OUD EN NIEUW !!!!!!!!

0

Dankzij de positieve opstelling van Johnie en Diana Noorbergen en de belangeloze inzet van een viertal vrijwillige barkeepers is Dorpsbelangen in staat in de Oudejaarsnacht een oudejaarsinstuif in het cafŽ te organiseren. Dit onder de voorwaarde dat het dorp bereid is onderstaande spelregels in acht te nemen. Onze afspraken zijn:


   1. Het cafŽ gaat om 01.00 uur open onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Om 01.30 uur wordt er bij het cafŽ siervuurwerk afgestoken voor het hele dorp, georganiseerd door Dorpsbelangen en uitgevoerd door onze vuurwerkexpert Tonnie Slager.

  2. Er wordt gewerkt met consumptiebonnen, te koop voor 1,50 euro en geldig voor ŽŽn consumptie (een mix telt voor twee). Deze zijn na afloop niet inwisselbaar bij Johnie en Diana en ook niet bij ons.

  3. Er zijn mensen bereid ons na afloop te helpen met schoonmaak van het cafŽ op Nieuwjaarsdag, de aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt

  4. Hulp op de avond zelf in de vorm van glazen ophalen, een keer de WCÕs schoon te maken en een goed verloop in alle opzichten mede te bevorderen is belangrijk

  5. Prettig gedrag wordt zeer op prijs gesteld (zijn we met Oud en Nieuw in het cafŽ ook zo gewend). De barkeepers worden door ons gesteund in hun zienswijze over wat kan en wat niet kan. De regels van Johnie en Diana gelden ook als zij er niet zijn. Het gebouw is tenslotte hun zorg, eigendom en woning.

  6. De sluitingstijd en het verlenen van toegang hangen af van het uithoudingsvermogen van de bestuursleden en barkeepers. Wij stellen ons in op een lange nacht, en zijn graag soepel. Net zoals u kennen ook wij grenzen, waar we in ieders belang niet overheen gaan.

  7. Een vuur in de haven regelen we niet zelf, omdat we in het cafŽ nodig zijn. We proberen daarvoor liefhebbers met verantwoordelijkheidsgevoel te vinden.

 


Bel ons (0596-551962 of l.oldenhof@perivert.nl) als u/je zich aangesproken voelt. Hulp is welkom en noodzakelijk!


 


Wij zijn blij u dit vooruitzicht voor 31 december te kunnen bieden, dankzij Johnie en Diana, Freek en Gea Hut en Ivan en Leonie Klunder.


 


met vriendelijke groet, namens het bestuur van Dorpsbelangen,


 


Lies Oldenhof


 


 


 


 


 


 

© Archief www.stedum.com

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie