17 juni 2024

Stedum- Het aantal weidevogels in de provincie wordt steeds kleiner. Reden voor de vereniging voor agrarisch natuur- en landbouwbeheer Wierde en Dijk om de polder Crangeweer bij Stedum op te kalefateren. Daar broeden veel weidevogels, zoals grutto’s en kieviten. Dankzij de bescherming van boeren en vrijwilligers blijft het aantal weidevogels daar op peil

De agrariers gaan er in het najaar voor zorgen dat de vogels er nog comfortabeler bij komen te zitten. Zij gaan er met graafmachines in de weer om het terrein nog meer naar de wens van de weidevogels te maken. Dat betekent meer ondiep water door land uit te graven en slootwallen flauwer te laten aflopen. Weidevogels zijn namelijk gek op natte voeten. Op vochtige plekken zijn veel insecten en wormen te vinden. De bestaande poel inCrangeweer wordt door een stel boeren uitgebreid

Dagblad van het noorden

Geef een reactie