21 mei 2024

Het bestuur van de Dorpsbelangen Stedum nodigt leden en belangstellenden uit voor een informatieavond over Groen in Stedum. Ooit heeft Stedum met Oud en Nieuw enkele Winsumer plantenbakken in het dorp gekregen, waarover vervolgens een discussie ontstond of dat wel moest. Maar daarna is er op groengebied niet zoveel meer gebeurd. De avond zal mede worden verzorgd door mensen van Landschapsbeheer en Staatsbosbeheer (eigenaar van het Steemer Bos). Ook de gemeente is uitgenodigd. Op dinsdag 21 september aanstaande, om 20.00 in cafŽ Õt Oude Raedthuys wordt er met de Stedumers van gedachten gewisseld over Groen in Stedum aan de hand van drie agendapunten:

1) Presentatie Borgplan. N.a.v. opmerkingen uit het dorp heeft het bestuur overleg gehad met Ine Bielevelt van Landschapsbeheer. Zij heeft deze opmerkingen meegenomen en presenteert nu een laatste versie. Die versie zou geschikt moeten zijn om naar de gemeenteraad te sturen.


 


2) Bomen langs de Weersterweg. Zoals u wellicht weet is door de raad besloten om dit budget niet uit de gemeentebegroting te schrappen. Nu moet dit geld na zoveel jaar dan ook voor beplanting worden aangewend. Maar beplanting langs wegen is modegevoelig. Tegenwoordig is men in Groningen niet meer zo bosachtig (en vroeger misschien ook wel niet, maar werd het je een beetje opgedrongen). Of het een groene tunnel wordt, of hier en daar een boom, of een haagje zoals langs een deel van de Delleweg? Laat uw visie hierop horen!


 

3) Het Stemer Bos. Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer doen momenteel een project, Dorpsbosjes. In verschillende dorpen wordt geprobeerd deze bosjes (vaak ruilverkavelingbosjes) aantrekkelijker te maken voor mens, dier en plant. Vari‘teit in beplanting, uitdunnen, of juist hout laten rotten zijn onderwerpen die bij dit agendapunt aan de orde komen. Wij verwachten dat  dit onderwerp veel Stedumers aanspreekt, want met dit groen moet je het doen in Stedum. Nu we de mogelijkheden van het bos dit najaar uitbreiden met een pad (het Reinderspad, genoemd naar een belangrijk fonds voor Stedum), wordt het ook tijd om het bos onder de loep te nemen. Uit de toekomstvisie enquete bleek duidelijk dat er nu van het bos nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Een begaanbaar pad is voorwaarde voor veel Stedumers om er meer gebruik van te maken. Dan heeft Stedum geen bloembakken uit Winsum meer nodig.

Dorpsbelangen

Geef een reactie