13 juli 2024

GroenLinkser uit Loppersum ligt nu zelf onder vuur

0

loppersum – "Met zijn uitspraken doet hij afbreuk aan de vertrouwenscommissie, aan de gemeente Loppersum en aan zichzelf." Zo reageert CDA-fractievoorzitter Pier Prins op uitlatingen van GroenLinks-aanvoerder Harm Janssens, deze week in Dagblad van Het Noorden

Janssens uitte gepeperde kritiek op de gang van zaken rond de herbenoeming van CDA-burgemeester Albert Rodenboog. Het raadslid beschuldigde de raadsfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie ervan ‘om partijpolitieke redenen’ de ambtstermijn van Rodenboog te hebben verlengd.

PvdA-fractievoorzitter Lies Oldenhof neemt hiervan afstand. Zij zegt: "De herbenoeming is voor ons geen politiek spel. De plussen en minnen van burgemeester Rodenboog zijn aan de orde geweest. Ieder maakt vervolgens een eigen afweging. De kleur van de burgemeester heeft bij ons geen enkele rol gespeeld." De wijze waarop Janssens in de krant uit de vertrouwenscommissie klapte, betreurt zij in hoge mate. "Ik ken Janssens als integer persoon. Dit had ik niet van hem verwacht." Ze vreest dat diens positie in de vertrouwenscommissie intussen onhoudbaar is.

Ook bij Jan Boer van oppositiepartij VVD zijn de uitspraken niet goed gevallen: "Dit is hoogst kwalijk. De uitlatingen zijn kwetsend voor burgemeester Rodenboog en anderen. Deze zaak doet Loppersum geen goed."

Volgens CDA-voorman Prins was vooraf afgesproken dat zelfs de uitslag van de stemming – tien raadsleden waren voor herbenoeming en vijf tegen – geheim zou blijven. Telefonisch eiste Prins, voorzitter van de vertrouwenscommissie, woensdagmorgen opheldering bij Janssens. Prins stelt de kwestie binnenkort aan de orde in het fractievoorzittersoverleg.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie