28 februari 2024

Groninger bodem beweging organiseert bijeenkomst

0

De Vereniging Groninger Bodem Beweging organiseert woensdag 5 september een avond over de aardbevingen van 15 en 16 augustus jl. De bedoeling van deze avond is dat de inwoners hun ervaringen kunnen delen, niet alleen met elkaar maar ook met de media, politici en andere betrokken partijen die als toehoorder aanwezig zullen zijn.

De gevolgen van de gaswinning zijn nu wel erg voelbaar geworden, voor sommigen dramatisch. De NAM vindt het alleen maar "vervelend". Over de kracht van de beving bestaat verschil van mening. Ook de toename van het aantal bevingen roept vragen op. Gedupeerden moeten vaak vechten om een rechtvaardige vergoeding te krijgen.
De GBB meent dat de impact die de bevingen hebben op bewoners en hun huizen niet helder doorklinkt in de media. Vandaar deze bijeenkomst waarbij bewoners aan het woord zijn en de media, politici en deskundigen toehoorder zijn. Deze keer dus geen panel van deskundigen of wetenschappers. Ze worden wel uitgenodigd maar alleen als toehoorder. Veel media hebben laten weten aanwezig te zullen zijn.

GBB

Geef een reactie