24 juli 2024

‘Groninger platteland wordt afvalbak’

0

Het Groningse platteland begint steeds meer op een afvalbak te lijken.

Milieuhandhavers constateren dat mensen massaal de regels overtreden. Er worden illegale bouwsels neergezet en her en der wordt tuin- en sloopafval gestort.

De provincie, de VROM-inspectie, rijkswaterstaat, de gemeenten en de waterschappen willen daarom beter gaan controleren in het Groningse buitengebied.

© Archief www.stedum.com

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie