30 november 2022

‘Groninger platteland wordt afvalbak’

Het Groningse platteland begint steeds meer op een afvalbak te lijken.

Milieuhandhavers constateren dat mensen massaal de regels overtreden. Er worden illegale bouwsels neergezet en her en der wordt tuin- en sloopafval gestort.

De provincie, de VROM-inspectie, rijkswaterstaat, de gemeenten en de waterschappen willen daarom beter gaan controleren in het Groningse buitengebied.

© Archief www.stedum.com

www.rtvnoord.nl

Geef een antwoord