29 november 2023

Groningse grasdijk goed bestand tegen golven

0

De grasdijk van Delfzijl is prima bestand tegen overslaande golven. Dat blijkt uit proeven van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kijkt nu of dijken elders in het land ook bij een dergelijke dijk zijn gebaat.  Zij wil weten of de kust beter door hogere dijken, sterkere dijken of een combinatie van beide wordt beschermd. Begin dit jaar werd op de zeedijk van Delfzijl een zogeheten golfoverslagproef uitgevoerd. Rijkswaterstaat wil weten hoe de binnenzijde van de dijk zich houdt als er golven overheen slaan. De onderzoekers werden verrast door de uitkomst. Ze dachten op basis van rekenmodellen dat de grasdijk zwakker zou zijn.

Ook werd getest of het zin heeft kunststof matten onder de graslaag te leggen. Daaruit blijkt dat de dijk nog sterker wordt. Verder is onderzocht wat het gevolg is als we de graslaag verwijderen en alleen een kleidijk overhouden. Dan houdt de dijk het minder lang vol.

Rijkswaterstaat houdt over twee jaar eenzelfde proef met kunststof matten op de dijk bij Nieuweschans.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie