21 juli 2024

Groningse universiteit: OZB-plannen kabinet treffen vooral arme gemeenten

0

Het voorstel van het kabinet om de OZB voor gebruikers van woningen af te schaffen leidt voor gemeenten, ondanks de compensatie, tot inkomstendervingen die oplopen tot 30 euro per inwoner per jaar. Vooral arme gemeenten worden edupeerd, zo stellen onderzoekers van de RUG.

De kabinetsplannen om de onroerendzaakbelasting (OZB) aan te passen, leveren vooral negatieve financi‘le gevolgen op voor arme gemeenten. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Zowel het plan om de OZB voor gebruikers van woningen af te schaffen als het plan de hoogte van de resterende OZB-tarieven voor eigenaren aan een maximum te binden, treft dezelfde armlastige gemeenten.

De Tweede Kamer vergadert binnenkort over het OZB-plan. Het voorstel om de OZB voor gebruikers van woningen af te schaffen leidt voor gemeenten, ondanks de compensatie, tot inkomstendervingen die oplopen tot 30 euro per inwoner per jaar. De inkomstenderving die optreedt doordat er een maximum gesteld wordt aan de resterende OZB-tarieven, wordt helemaal niet vergoed.

Hoe hoog dat maximumtarief exact is, is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek van de RuG heeft echter verschillende varianten doorberekend: allemaal tonen ze dezelfde negatieve uitkomst voor de armere gemeenten. Het maximale nadeel van het aangepaste OZB-plan kan oplopen tot meer dan 100 euro per inwoner per jaar.

Over het plan zijn nog maar weinig details bekend. Het is zelfs onzeker of invoering in 2005 technisch nog wel mogelijk is, aangezien het kabinet nog geen wetsvoorstel heeft ingediend. Gemeenten weten dus niet goed waar ze aan toe zijn, terwijl ze binnenkort wel moeten beginnen met de voorbereiding van de begroting voor 2005. Voor alle gemeenten samen kan het totale financi‘le nadeel enkele honderden miljoenen euro bedragen. Dat zijn forse bedragen, waarvoor geen compensatie in het vooruitzicht wordt gesteld.

www.gic.nl

Geef een reactie