16 juli 2024

Grootschalige inwonersenquête gemeente Eemsdelta

De gemeente wil graag weten hoe inwoners het wonen en leven in hun straat, dorp of buurt ervaren en doet daarom een onderzoek via een inwonersenquête. Vanaf 23 augustus ontvangen 15.000 inwoners de enquête via de post. De antwoorden willen we gebruiken voor het maken van nieuwe plannen.

Wethouder Jan Menninga: “De gemeente vindt het belangrijk om plannen samen met inwoners te maken. Via het onderzoek willen we daarom bijvoorbeeld graag te weten komen hoe tevreden inwoners zijn over hun leefomgeving, of ze wel eens overlast ervaren, maar ook of ze zich af en toe eenzaam voelen. Een onderzoek als dit zullen wij minimaal eens in de vier jaar herhalen. Zo blijven wij op de hoogte van de wensen en ideeën van onze inwoners en blijven onze plannen aansluiten op wat er leeft en speelt in onze gemeente.”

Enquête invullen kan op twee manieren
Iedereen die de enquête ontvangt, kan de enquête schriftelijk of digitaal invullen. Alle antwoorden worden zonder persoonlijke gegevens gebruikt voor ons onderzoek.

Uitkomst
Inwoners die de enquête ontvangen hebben tot en met vrijdag 1 oktober 2021 om aan het onderzoek mee te doen. Alle reacties verwerken we in het najaar. Een samenvatting van de uitkomsten plaatsen we in het voorjaar van 2022 in het Gemeentenieuws in huis-aan-huiskrant de Eemsbode en op onze socialemediakanalen. Vervolgens gaat de gemeente aan de slag met alle uitkomsten voor het maken van nieuwe plannen.