22 juli 2024

Grote belangstelling voor Nationaal Coördinator

0

In een volle kerk heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), in de persoon van Hans Alders, zaterdagochtend uitleg gegeven over hoe het proces van woninginspectie en schadeafhandeling de komende vijf jaren gaat plaatsvinden.
De NCG, waaraan de heer Alders leiding geeft, is een samenwerkingsverband tussen twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. De samenwerking richt zicht op het versterken van woningen en gebouwen alsook op het vegroten van de leef- en duurzaamheid.
Tijdens de bijeenkomst is toegelicht dat de aanpak zich van binnen naar buiten richt in het aardbevingsgebied. Loppersum werd daarbij als kern gezien. Daarom zijn daar dit jaar al versterkingsmaatregelen genomen. Vanaf januari 2017 wordt gestart met de tweede ronde van inspecties e.d. In deze ronde komen Stedum, Middelstum, Holwierde, Ten Boer, Woltersum, Delfzijl Noord, Opwierde(Appingedam), een deel van gemeente Eemsmond en een deel van gemeente Slochteren aan de beurt. Als eerste worden de huizen met een hoog risicoprofiel onder de loep genomen, dit zijn de rijwoningen.
In de afbeelding hieronder zijn blauw gekleurde huizen te zien. Deze huizen zijn omlijnd door een blauwe en groene stippellijn. De huizen in de blauwe lijn worden in het eerste halfjaar van 2017 geïnspecteerd, de huizen in de groene lijn de tweede helft van het jaar. Overige Stedumer woningen vallen buiten de prioritair aangewezen woningen en komen aan bod in de komende vijf jaren.

Op de website van de NCG vindt u meer informatie in de vorm van rapportages, presentaties en folders.

www.stedum.com,

Geef een reactie