17 juni 2024

Grote opkomst op Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum.

0
Stichting Historie Stedum mocht zich op woensdag 27 november 2019, verheugen in een grote opkomst. Projectleider Berrie van Hoof van Raap Archeologisch Adviesbureau uit Drachten gaf een presentatie aan 80 belangstellenden over het archeologische onderzoek dat is gedaan tijdens de herinrichting van de Hoofdstraat, Molenstraat en Lellensterweg. In het centrum van Stedum werd het riool vernieuwd en zijn de wegen heringericht.
Vanwege de hoge archeologische waarde van de dorpskern van Stedum werd door de gemeente Loppersum besloten om de graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden. Deze begeleiding is in 2014 en 2015 door RAAP uitgevoerd. Tijdens de archeologische begeleiding zijn verschillende archeologische sporen aangetroffen waaronder brandlagen en een plaggenstructuur . Verder zijn sloten, kuilen, paalsporen, waterputten, houten constructies en muurwerk waargenomen. Nabij de kerk zijn menselijke begravingen aanwezig. Het vondstmateriaal betreft aardewerk, natuursteen, glas en metaal, leer, bot en houtmateriaal.
De sporen en vondsten dateren vanaf de Vroege Middeleeuwen en zijn goed geconserveerd gebleven. Het onderzoek heeft waardevolle informatie over de ontwikkeling van Stedum opgeleverd. De bevindingen geven een indruk hoe Stedum zich vanaf de Vroege Middeleeuwen heeft ontwikkeld. Berrie van Hoof ging uitvoerig in op de werkzaamheden, de diverse bevindingen en op het onderzoek van de menselijke begravingen.
Aan de hand van figuren, tabellen en foto’s kregen de aanwezigen een indruk hoe een en ander in zijn werk is gegaan en wat het allemaal heeft opgeleverd. Op 10 december 2014 zijn in het dorp vijf skeletten met gepaste ceremonie herbegraven op het kerkhof bij de Hervormde kerk. Onder klokgelui en met een stoet belangstellenden.

Stichting Historie Stedum,

Geef een reactie