25 juli 2024

Grote opkomst regionale expertmeeting gezondheidsbeleid

0

De gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (DEAL) hebben op dinsdagavond 31 maart 2009 in regionaal verband een expertmeeting lokaal gezondheidsbeleid georganiseerd voor ongeveer 100 vertegenwoordigers (‘experts’) van zorg- en welzijnsinstellingen, hulpverlening, huisartsen, WMO raden, kerkelijke en maatschappelijke organisaties, gemeenten en politiek. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis in Loppersum

Doel van deze expertmeeting was om samen met de zorgpartners, die veelal op regionale schaal werken, te zoeken naar kansen op een betere gezondheid voor alle burgers in de regio. Met als beoogd resultaat minder grote gezondheidsverschillen en een langere levensverwachting voor iedereen.

Centraal stond de aanpak van drie hoofdthema’s die de gemeenten in hun nota Lokaal Gezondheidbeleid hebben opgenomen: alcohol & roken, overgewicht (voeding en bewegen) en psychosociale problematiek (pesten, depressie en eenzaamheid).

Het hoge aantal deelnemers is een teken dat veel organisaties het grote belang, maar ook de noodzaak onderschrijven van een gezamenlijke en effectievere aanpak van gezondheid in de regio. De gemeenten dienen hierin regie te voeren.

De uitkomsten of ‘deals’ van de bijeenkomst zullen door de gemeenten worden aangewend ten behoeve van de verdere ontwikkeling van hun gezondheidsbeleid

Gemeente Loppersum

Geef een reactie