24 juli 2024


Het is zaterdag 25 september, landelijke burendag. Ook in Stedum komt een groep van ongeveer 50 mensen bij elkaar op het haventerrein. Dorpsbelangen heeft deze dag aangegrepen om het plan voor een mooie ontmoetingsplek te presenteren.

Koffie, thee, limonade en koek staan klaar, verzorgd door onze kersverse nieuwe ‘buurvrouw’ Francoise die met haar gezin aan het haventerrein gaat wonen. Slingers en mooie bloemstukken ontbreken niet. Het zonnetje schijnt, de muziek staat aan, er heerst een gemoedelijke, gezellige sfeer.
Lorette Verment, voorzitter van dorpsbelangen, vertelt over het ontstaan van het plan voor een ontmoetingsplek tijdens de buurtbrainstorm die eind augustus plaatsvond. Over hoe een werkgroep, bestaande uit Mark Slager, Petra Kock, Margreet Wiersema, Jan Waling Huisman, Bardo Heeling en zijzelf met het idee aan de slag zijn gegaan. Over hoe dit resulteerde in een door dorpsarchitect Bardo Heeling gemaakt ontwerp voor een mooie luifel boven de bestaande picknicktafel aan het water.
Dit ontwerp wordt terplekke gedemonstreerd door een tijdelijke installatie. Met de gemeente moeten nog wat officiële zaken geregeld worden en daarna kan de luifel in elkaar gezet worden. Dit wordt gedaan door een speciaal klusteam. Alle inwoners van Stedum die de handen uit de mouwen willen steken tijdens een gezellige klusdag worden hiervoor uitgenodigd. Meer informatie volgt op deze website. 
Wethouder Pier Prins, die op uitnodiging van de werkgroep aanwezig was, gaf in een reactie aan dat de gemeente heel blij is met dit mooie initiatief. De gemeente werkt graag aan de leefbaarheid in de dorpen. Stedum vervult hierin een voorbeeldfunctie door allerlei interessante initiatieven. Ook nu weer weet Stedum met dit project rondom een ontmoetingsplek bij de haven veel dorpsgenoten samen te brengen. Een mooie pluim voor het sociale dorp Stedum.
Na deze officiële woorden is het tijd voor waar het echt om draait tijdens burendag, namelijk bijkletsen met ‘buren’ die je al veel te lang niet meer gesproken hebt en nieuwe dorpsgenoten leren kennen. De kreet "Hallo buurman" klinkt dan ook veelvuldig als het begin van een goed gesprek. Mensen zijn enthousiast: "Dit kunnen we wel vaker doen".
Als alle koekjes op zijn, de limonadekannen leeg, de muziek uit en de laatste ‘buren’ weg, kijkt de werkgroep tevreden terug op de bijeenkomst. Nu op naar de volgende stap, namelijk samen klussen. Daar gaan we ook weer een gezellige bijeenkomst voor het hele dorp van maken, een werkbijeenkomst wel te verstaan. Houd deze website in de gaten als je mee wilt doen.
 
 

www.stedum.com

Geef een reactie