21 juli 2024

Na het succes in kilo`s en hoogtes, door enthousiaste kwekers vorig jaar, willen we ook dit jaar weer een zonnebloem en pompoenen wedstrijd houden .De zaadjes zullen, na opgave om mee te doen, begin Mei worden rondgebracht waarna jullie ermee aan de slag kunnen.

Er zullen net als vorig jaar weer tussentijdse metingen plaats vinden en die bevindingen zullen dan in het gele krantje worden vermeld [evenals de omstandigheden c.q. toestanden op en om de kweekplaatsen, die een vermelding op kunnen leveren, als de meetdienst dat verantwoord acht].

De data voor de tussentijdse metingen zullen ook in het gele krantje vermeld worden, de einddatum zal in de loop van het seizoen ,als de groei er uit is, worden vastgesteld. Daarna zal de laatste meting van de zonnebloemen ter plekke plaatsvinden. Het wegen van de pompoenen gebeurt in het café op de middag van de bekendmaking van de winnaars, met aansluitend de prijsuitreiking

Opgave kan op de avond van de voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen , telefonisch en electronisch [zie hier onder] of op de opgavelijsten op de beide basisscholen.

Opgave graag zo snel mogelijk

 M.Zijlema

Sien Jensemahorn 6 Stedum

551277

martinzijlema@kpnplanet.nl

namens activiteiten commissie Ver.Dorpsbelangen.

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie